[1]
Даваабал, Б., Батцэцэг, Б., Золзаяа, Ц. and Тэмүүжин, Ж. 2016. УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН НҮҮРСНИЙ ҮНСНИЙ ШИНЖ ЧАНАР, АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН УРЬДЧИЛСАН СУДАЛГАА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 01 (Apr. 2016), 80–90. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.677.