[1]
Батдулам, Б., Болормаа, О., Хахинов, В.В. and Кавахигаши, М. 2016. БАЙГАЛЬ НУУРЫН ЦУТГАЛ ГОЛУУДЫН ГИДРОХИМИ, ӨӨРӨӨ ЦЭВЭРШИХ ПРОЦЕССЫН СУДАЛГАА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 01 (Apr. 2016), 65–79. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.676.