[1]
Думаа, М., Солонго, Т., Болортуяа, М., Чүнсриймятав, Г., Грүнер, М., Рэгдэл, Д. and Кноелкер, Х.-И. 2016. МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA Maxim.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 01 (Apr. 2016), 55–64. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.675.