[1]
Аюурзана, Б. 2016. ЛАТТИС БОЛЬЦМАНЫ АРГААР СҮВЭРХЭГ ОРЧИН ДОТУУРХ ЧӨЛӨӨТ ГАДАРГУУТАЙ ШИНГЭНИЙ УРСГАЛЫГ ЗАГВАРЧЛАХ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 01 (Apr. 2016), 42–54. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.674.