[1]
Тогоо, Р., Тулгаа, Т., Төрсүх, А., Рогачевский, О.В., Совд, М. and Шинэбаяр, Ж. 2016. ПРОПАНТ ХӨӨСТ КАМЕРТ БҮРТГЭГДСЭН ХАРИМХАЙ БУС ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛЭЭР ҮҮССЭН ЭЕРЭГ ЦЭНЭГТ БӨӨМИЙГ ЯЛГАН ТАНИХ НЭГЭН БОЛОМЖ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 01 (Apr. 2016), 5–12. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.671.