[1]
Энхтайван, Д. and Авирмэд, Э. 2016. МОНГОЛ ОРНЫ ТӨВ БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ, ЛАНДШАФТ-НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИСТОЙ БҮСЧЛЭЛ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 54, 3 (Feb. 2016), 35–43. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v54i3.644.