Metz, A. E. “Human Trafficking in Mongolia”. Mongolian Journal of International Affairs, no. 13, Mar. 2011, pp. 95-108, doi:10.5564/mjia.v0i13.12.