Metz, Alec E. 2011. “Human Trafficking in Mongolia”. Mongolian Journal of International Affairs, no. 13 (March):95-108. https://doi.org/10.5564/mjia.v0i13.12.