Metz, A. E. (2011). Human Trafficking in Mongolia. Mongolian Journal of International Affairs, (13), 95–108. https://doi.org/10.5564/mjia.v0i13.12