1.
Ts B, G O, B M. Эмийн ургамал судлаач, биологийн ухааны доктор (Ph.D) Уртнасангийн Лигаагийн ботаникийн шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмэр: Доктор У.Лигаагийн мэндэлсний 90 жилийн ойд. Mong. J. Bot. [Internet]. 2022 Dec. 29 [cited 2024 Feb. 24];4(30):132-7. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJB/article/view/2589