Ts, B., O. G, and M. B. “Эмийн ургамал судлаач, биологийн ухааны доктор (Ph.D) Уртнасангийн Лигаагийн ботаникийн шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмэр: Доктор У.Лигаагийн мэндэлсний 90 жилийн ойд”. Mongolian Journal of Botany, vol. 4, no. 30, Dec. 2022, pp. 132-7, https://www.mongoliajol.info/index.php/MJB/article/view/2589.