Ts, B., G, O., & B, M. (2022). Эмийн ургамал судлаач, биологийн ухааны доктор (Ph.D) Уртнасангийн Лигаагийн ботаникийн шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмэр: Доктор У.Лигаагийн мэндэлсний 90 жилийн ойд. Mongolian Journal of Botany, 4(30), 132–137. Retrieved from https://www.mongoliajol.info/index.php/MJB/article/view/2589