(1)
Ts, B.; G, O.; B, M. Эмийн ургамал судлаач, биологийн ухааны доктор (Ph.D) Уртнасангийн Лигаагийн ботаникийн шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмэр: Доктор У.Лигаагийн мэндэлсний 90 жилийн ойд. Mong. J. Bot. 2022, 4, 132-137.