[1]
Ts, B., G, O. and B, M. 2022. Эмийн ургамал судлаач, биологийн ухааны доктор (Ph.D) Уртнасангийн Лигаагийн ботаникийн шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмэр: Доктор У.Лигаагийн мэндэлсний 90 жилийн ойд. Mongolian Journal of Botany. 4, 30 (Dec. 2022), 132–137.