1.
Б А, Д М. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР”. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2017 Jun. 19 [cited 2023 Mar. 29];20(01):147-52. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/792