1.
О А, Э О, А А, П Б. ТЭХИЙН ШЭЭГ 3 БЭЛДМЭЛИЙН ЭЛЭГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛДЛИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2017 Jun. 19 [cited 2024 Jul. 20];20(01):34-8. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/772