1.
Т А, Г Г, А А. ТЭЖЭЭЛИЙН ХОМСДОЛ, ХҮЙТНИЙ СТРЕССИЙН ҮЕД БЭЛЧЭЭРИЙН ЯМААНЫ БӨӨРНИЙ ДЭЭД БУЛЧИРХАЙН БИЧИЛ БҮТЦИЙГ СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2017 Jun. 19 [cited 2023 Mar. 24];20(01):16-20. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/769