1.
Мижиддорж Ж. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД ТҮҮНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 6 [cited 2023 Mar. 29];14(1):251-7. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/615