1.
Билэгсайхан Г, Оюун Ж. УСАН ГАДАРГЫН БОЛОН ХӨРСНИЙ ГАДАРГЫН УСНЫ УУРШИЛТ (ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР). Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 6 [cited 2023 Mar. 29];14(1):228-34. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/611