1.
Нямдаваа Б. БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙН НӨӨЦИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙГ ТООЦОХ ЗАРИМ АСУУДАЛД. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 6 [cited 2023 Mar. 23];14(1):204-8. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/607