1.
Оргил Д, Hongxu H, Алтантуяа С, Monghjaya H. ӨГҮҮЛБЭРЭЭС УТГАЗҮЙН ХАРЬЦААНД ОРЖ БУЙ ӨГҮҮЛБЭРИЙН ХЭСГҮҮДИЙГ ЯЛГАХ НЬ. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 6 [cited 2023 Mar. 25];14(1):186-90. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/604