1.
Мөнгөн Ж, Ганхөлөг Б, Бямбадорж Ч. ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАРТ ШИНЭЭР НЭВТЭРЧ БАЙГАА ЗАРИМ ТЕХНИКИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 6 [cited 2023 Mar. 29];14(1):177-82. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/602