1.
Лхагвасүрэн С, Бямбадорж Ч. МАШИН ТРАКТОРЫН УГСРААНЫ ЭЭЛЖИЙН ЦАГ АШИГЛАЛТАД НӨЛӨӨЛӨХ ЗАРИМ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙГ ШИНЖЛЭХ. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 6 [cited 2024 Apr. 13];14(1):168-72. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/600