1.
Нямхүү Ц, Хүрэлтогоо О, Бямбасүрэн М, Чулуунжав Г. ЗАРИМ ХӨРСӨН ДЭХ ГЕКСАХЛОРАНЫ (ГХЦГ)-ИЙН ҮЛДЭГДЛИЙН СУДАЛГАА. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 6 [cited 2023 Mar. 23];14(1):135-9. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/594