1.
Насан-Ариун П, Нарандэлгэр Ц. САРМИСНЫ СОРТ, ДЭЭЖҮҮДИЙН АЖ АХУЙ, БИОЛОГИЙН ОНЦЛОГИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 6 [cited 2024 Feb. 24];14(1):113-8. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/590