1.
Сансаргэрэл Ц, Мягмарсүрэн Я. БУУДАЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛҮҮДИЙН СОРТ, ДУГААРУУДЫН УРГАЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧАНАРЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 6 [cited 2023 Mar. 30];14(1):108-12. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/589