1.
Отгонханд Д, Цэндсүрэн С, Доржбат Ё, Тогтохбаяр Н. БОГИЙН СҮҮГЭЭР ХАТУУ БЯСЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ГОРИМЫГ ТОХИРУУЛАХ СУДАЛГАА. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 6 [cited 2022 Jul. 7];14(1):70-3. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/581