1.
Уудамсайхан Г, Болормаа П, Дэлгэрмөрөн Д. ЗҮҮН ГАРЫН ГОЁО /CYNOMORIUM SONGARICUM/- НЫ ХОРОН ЧАНАР, ХИМИЙН НЭГДЛИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 6 [cited 2023 Apr. 2];14(1):11-5. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/572