Т, Алтанзул, Гэрэлцэцэг Г, and Алтанчимэг А. “ТЭЖЭЭЛИЙН ХОМСДОЛ, ХҮЙТНИЙ СТРЕССИЙН ҮЕД БЭЛЧЭЭРИЙН ЯМААНЫ БӨӨРНИЙ ДЭЭД БУЛЧИРХАЙН БИЧИЛ БҮТЦИЙГ СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 20, no. 01 (June 19, 2017): 16–20. Accessed April 13, 2024. https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/769.