Мижиддорж, Ж. “УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД ТҮҮНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14, no. 1 (February 6, 2016): 251–257. Accessed April 23, 2024. https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/615.