Сансаргэрэл, Ц., and Я. Мягмарсүрэн. “БУУДАЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛҮҮДИЙН СОРТ, ДУГААРУУДЫН УРГАЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧАНАРЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14, no. 1 (February 6, 2016): 108–112. Accessed March 29, 2023. https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/589.