Б, А., and М. Д. “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ‘ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР’”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 20, no. 01, June 2017, pp. 147-52, doi:10.5564/mjas.v20i01.792.