Д, Б., Т. З, and А. Ж. “ХУДГИЙН НАСОСНЫ АЖИЛЛАГААГ АВТОМАТЖУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СУДАЛГАА”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 20, no. 01, June 2017, pp. 138-42, doi:10.5564/mjas.v20i01.790.