Э, У., Б. Б, and О. Б. “ХООРМОГНООС ЯЛГАСАН СҮҮНХҮЧЛИЙН БАКТЕРИЙН УУРАГ ЗАДЛАХ ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 20, no. 01, June 2017, pp. 91-95, doi:10.5564/mjas.v20i01.782.