Л, Н., Г. Г, and М. Ч. “НООСНЫ ҮЙЛДВЭРИЙН АГУУЛАХАД ХИВЭН ЭРВЭЭХИЙН ТАРХАЛТЫГ ТОГТООЖ ХЯНАЛТ ТАВИХ АРГА”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 20, no. 01, June 2017, pp. 78-85, doi:10.5564/mjas.v20i01.780.