Мижиддорж, Ж. “УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД ТҮҮНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 251-7, doi:10.5564/mjas.v14i1.615.