Хишигдалай, У. “МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗОРИХ ГАЗРУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ЭРЭМБИЙН ҮНЭЛГЭЭ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 235-41, doi:10.5564/mjas.v14i1.612.