Даваасүрэн, Г., Г. Гантулга, and Ү. Цэрмаа. “НАНО ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ АШИГЛАН ЭД АНГИЙН ЭЛЭГДЭЛ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 153-9, doi:10.5564/mjas.v14i1.597.