Насан-Ариун, П., and Ц. Нарандэлгэр. “САРМИСНЫ СОРТ, ДЭЭЖҮҮДИЙН АЖ АХУЙ, БИОЛОГИЙН ОНЦЛОГИЙГ СУДАЛСАН ДҮН”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 113-8, doi:10.5564/mjas.v14i1.590.