Сансаргэрэл, Ц., and Я. Мягмарсүрэн. “БУУДАЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛҮҮДИЙН СОРТ, ДУГААРУУДЫН УРГАЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧАНАРЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 108-12, doi:10.5564/mjas.v14i1.589.