Очгэрэл, Н. “НЭН ХОВОР, ХОВОР УРГАМАЛ ЦЭЭНИЙГ ТАРИМАЛЖУУЛАН ХАМГААЛЖ БУЙ ДҮН”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 103-7, doi:10.5564/mjas.v14i1.588.