Норовсүрэн, Л., Г. Ганбат, Ч. Мягмар, and Ч. Ганзориг. “НАНО TiO2 -ООР БОЛОВСРУУЛСАН НООСОН ШИРХЭГТИЙН БАКТЕРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ЧАДВАР”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 93-96, doi:10.5564/mjas.v14i1.586.