Ууганцэцэг, Э., and Б. Батжаргал. “АЙРАГНААС ЯЛГАСАН СҮҮНХҮЧЛИЙН БАКТЕРИЙН АНТИОКСИДАНТ ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 88-92, doi:10.5564/mjas.v14i1.585.