Отгонханд, Д., С. Цэндсүрэн, Ё. Доржбат, and Н. Тогтохбаяр. “БОГИЙН СҮҮГЭЭР ХАТУУ БЯСЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ГОРИМЫГ ТОХИРУУЛАХ СУДАЛГАА”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 70-73, doi:10.5564/mjas.v14i1.581.