Цэенханд, Ц., Т. Батсүх, and Б. Биньеэ. “УЛЗ ГОЛ ОРЧМЫН ХОНИНЫ АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ОНЦЛОГ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 65-69, doi:10.5564/mjas.v14i1.580.