Ганбат, Д., Б. Мандах, and Ё. Доржбат. “БОГ МАЛЫН ЕРДИЙН ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН ТОХИРООГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 61-64, doi:10.5564/mjas.v14i1.579.