Мөнхтуул, Ц., А. Алтанчимэг, and Н. Даер. “НОХОЙН ЗАРИМ ХАВДРЫН СУДАЛГАА”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2016, pp. 16-21, doi:10.5564/mjas.v14i1.573.