Солонго D., Н. Тогтохбаяр, and А. Отгонжаргал. “СААЛИЙН ҮНЭЭНИЙ СҮҮНИЙ ГАРЦАД ЦЕОЛИТЫН НӨЛӨӨ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 12, no. 1, Dec. 2014, pp. 31-33, doi:10.5564/mjas.v12i1.250.