Эрдэнэчимэг, А., Н. Тогтохбаяр, and Х. Гэндарам. “СЭЛЭНГЭ ҮҮЛДРИЙН ӨСВӨР ҮХРИЙГ БОРДСОН ҮР ДҮН”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 12, no. 1, Dec. 2014, pp. 26-30, doi:10.5564/mjas.v12i1.249.