[1]
Б. Д, Т. З, and А. Ж, “ХУДГИЙН НАСОСНЫ АЖИЛЛАГААГ АВТОМАТЖУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СУДАЛГАА”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 20, no. 01, pp. 138–142, Jun. 2017.